Struktura organizacyjna, kadra

Struktura organizacyjna Szkoły Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach

        

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna

ul. Żywiecka 210,

34-325 Łodygowice

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Dyrektor

mgr Agata Stwora

Sekretarz

mgr inż Aleksandra Górna

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna

Personel pedagogiczny:

1. mgr Anna Drewniak

2. mgr Zofia Kubica

3. mgr Aneta Noga - logopeda

4. mgr Teresa Kufel

5. mgr Maria Romańczyk

6. mgr Iwona Rusin

7. mgr Urszula Faber

8. mgr Agnieszka Kłapyta Włodarz

9. mgr Halina Klimczak

10. mgr Bożena Urbańska Wisła - psycholog

11. mgr Urszula Sołtysik

12. mgr Beata Winiarska

13. mgr Rafał Bawolski

 

 


Personel niepedagogiczny:

1. Mirosława Cader

2. Barbara Jakubiec

3. Katarzyna Jaroszek

4.Mirosław Jurasz

5. Barbara Leśniak

 

 

 

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

Personel pedagogiczny:

1.mgr Dorota Więzik

2.mgr Izabela Giercuszkiewicz-Włoch

3. mgr Ilona Krotosz

4. mgr Maria Wróbel

 

Personel niepedagogiczny:

1.Ewa Jachnicka

2. Anna Midor

3. Monika Janik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl