Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu

 

Gmina Łodygowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Nasze dzieci – nasza przyszłość. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w Łodygowicach oraz Zarzeczu”.

 

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego w SP nr 1, SP 3 Specjalnej oraz SP w Zarzeczu, podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 87 nauczycieli (76 K i 11 M) w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów, realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje kluczowe (KK) i przygotowujących 354 uczniów (167K i 187M) do przyszłego aktywnego i efektywnego uczestnictwa na rynku pracy do dnia 30.11.2019 r. dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej skierowanej na wsparcie uczniów.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

 1. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową Specjalną nr 3 w Łodygowicach w procesie indywidualizacji pracy z uczniem (niepełnosprawnym) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 2. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 3 w Łodygowicach.

 3. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową nr 1 w Łodygowicach w procesie indywidualizacji pracy z uczniem młodszym.

 4. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową nr 1 w Łodygowicach w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia wyrównawcze.

 5. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową nr 1 w Łodygowicach w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia z uczniem zdolnym.

 6. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodygowicach.

 7. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową w Zarzeczu w procesie indywidualizacji pracy z uczniem młodszym.

 8. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową w Zarzeczu w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia wyrównawcze.

 9. Realizacja programu wspomagającego Szkołę Podstawową w Zarzeczu w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - zajęcia z uczniem zdolnym.

 10. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów w Szkole Podstawowej w Zarzeczu.

 

Wskaźniki projektu:

 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 87,

 • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 3,

 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 354,

 • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu – 284,

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 70.

 

Wartość projektu – 612 919,36 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 520 981,45 zł.

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl