Bliżej przedszkola. Wsparcie Przedszkola Specjalnego w Łodygowicach

 

Celem projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia do dnia 29.11.2020 r. Grupę docelową stanowi 12 uczestników z Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Serduszkowa Kraina" przy Szkole Podstawowej nr 3 Specjalnej w Łodygowicach. Zadania: dodatkowe zajęcia dla 12 uczestników.

 

Zajęcia realizowane  w ramach projektu :

  1. Zajęcia z hipoterapii jako naturalna forma terapii dzieci niepełnosprawnych.
  2. Zajęcia z dogoterapii jako naturalna metoda wspomagania w rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
  3. Zajęcia z integracji sensorycznej jako forma wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego”.
  4. Zajęcia z treningu umiejętności społecznych jako terapia rozwijająca kompetencje interpersonalne.
  5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne jako forma wspomagania rozwoju inteligencji emocjonalnej.
  6. Zajęcia stymulacji polisensorycznej jako forma doświadczania świata.
  7. Zajęcia z logorytmiki jako forma usprawniania małej i dużej motoryki.
  8. Zajęcia rozwijające komunikacje alternatywną jako terapia wspierająca komunikacje z otoczeniem".

 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 12.

Okres realizacja projektu: od 1.09.2019 r. do 29.11.2020 r.

Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach.

Numer projektu RPSL.11.01.02-24-022C/18

 

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 


Wydatki kwalifikowane  [PLN] 402 971,25

Wartość dofinansowana z Unii Europejskiej [PLN] 342 525,56

 

Zdjęcia z realizacji zajęć dostępne na portalu społecznościowym FACEBBOK (kliknij tutaj)

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl