O Placówce

Szkoła obejmuje nauczaniem i wychowaniem dzieci i młodzież w wieku od 7 do 25 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z terenu powiatu żywieckiego i bielskiego. Zapewniamy codzienny transport uczniów do szkoły i do domu busami Fundacji, oraz samochodami gmin, z których pochodzą.

Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej, gdzie codziennie wydawane są smaczne obiady. 

Szkoła wyposażona jest w nowoczesny sprzęt i wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, ułatwiających naukę.

 


 Wszyscy uczniowie otoczeni są serdeczną opieką wyspecjalizowanej kadry. Nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych formach doskonalenia zawodowego, zdobywają także doświadczenie na stażach w szwajcarskich placówkach.

 

Zajęcia w grupach szkolnych 


 

 

 

Zajęcia w grupach rewalidacyjno – wychowawczych

 Stosujemy wiele różnorodnych i atrakcyjnych metod pracy. Działalność szkoły wzbogacona jest o programy edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcze autorstwa nauczycieli, które obejmują tematykę bliską potrzebom i zainteresowaniom dzieci. W bieżącym roku szkolnym realizowane są następujące programy:

  • Program spotkań integracyjnych

  • Wspomagająca i alternatywna komunikacja AAC szansą dla niepełnosprawnych na edukację i integrację ze środowiskiem

  • Program zajęć z ceramiki „Cztery pory roku z ceramiką”

  • Program„Taniec daje radość”

  • "Cztery pory roku z bezpiecznym Tygryskiem"
  • "Zumba - taniec daje radość"
  • Program kółka teatralnego "Kukiełkowe ekspresje"
  • "Spotkania z tradycją"
  • "Radość z tworzenia - terapeutyczny program zajęć ceramicznych dla dzieci z deficytami rozwojowymi"

 

 

  Ponadto w naszej szkole odbywają się także, ulubione przez uczniów,  zajęcia z dogoterapii i hipoterapii prowadzone przez wykwalifikowanych terapeutów. 

 

Zajęcia dogoterapeutyczne

 

 Zajęcia hipoterapeutyczne

Rodzice są tak samo ważni, jak ich dzieci. Odbywają się wspólne imprezy, wycieczki.   Każde półrocze działalności szkoły podsumowane jest  w prezentacji multimedialnej „Kronika”, która przedstawiana jest rodzicom na zebraniach

Spotkanie z okazji Dnia Mamy


Spotkanie Wielkanocne

 Ważną formą działalności placówki jest integracja ze środowiskiem ludzi zdrowych, co przygotowuje naszych podopiecznych do uczestnictwa w życiu społecznym.

 


Integracyjne spotkanie z uczniami z Zarzecza

  Nasi uczniowie reprezentują szkołę w konkursach plastycznych, zawodach sportowych, oraz przeglądach twórczości artystycznej różnego szczebla odnosząc często duże sukcesy.

 

Przegląd Widowisk Jasełkowych Żywiec 2018

 Szkoła wypracowała sobie pewne tradycje – są to między innymi: Msze, w których uczestniczą uczniowie, ich rodzice, nauczyciele i opiekunowie (cztery razy w roku szkolnym – z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, oraz z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy); spotkania „opłatkowe”; przedstawienia świąteczne przygotowane przez szkolny zespół „AKORDY"  dla środowiska lokalnego; „Dzień otwarty” – podczas którego nasi goście mogą poznać specyfikę pracy szkoły, oraz włączyć się we wspólne zajęcia. Od wielu lat szkoła organizuje Integracyjne Plenery Plastyczne w malowniczych miejscach Żywiecczyzny, podczas których  uczniowie wspólnie tworzą prace inspirowane pięknymi, jesiennymi widokami.

"JASEŁKA" 2017

 

„Dzień otwarty 2018”

 Dbamy o to, by nasi uczniowie poznawali piękny, beskidzki region - organizujemy dla nich wycieczki, podczas których mają także okazję wykazać się samodzielnością.

 

 

 Wycieczka do Zarzecza

 

 

 Wycieczka do "Chlebowej Chaty"

 

W naszej szkole uczeń nie jest anonimowy, każdy otoczony jest szczególną opieką. Szkoła jest bezpieczna, panuje w niej rodzinna atmosfera

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl