Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedz

W ramach funduszu partnerskiego grantu blokowego Szwajcarsko – Polskiego programu współpracy w Gminie Łodygowice realizowany jest kolejny projekt partnerski, którego celem jest kontynuacja i poszerzenie wcześniej realizowanego przedsięwzięcia wymiany doświadczeń specjalistów w dziedzinie edukacji osób niepełnosprawnych umysłowo. Realizacja projektu pt.„ Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej” opierać się będzie na wymianie doświadczeń oraz zaprezentowaniu dobrych praktyk z zakresu pedagogiki specjalnej. Projekt poszerzony został o udział dzieci niepełnosprawnych umysłowo w wizytach studyjnych u partnera szwajcarskiego z rewizytą w Polsce. Grupą docelową projektu są dzieci i pedagodzy z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach i dzieci i pedagodzy ze Szwajcarii. Ze względu na rosnące potrzeby niesienia pomocy dziecku niepełnosprawnemu obie strony projektu ( polska i szwajcarska ) wykazują bardzo dużo inicjatywy i chęci w kontynuacji i poszerzeniu tego przedsięwzięcia.
Całkowity koszt projektu wynosi :172 355,00 PLN,
koszt udziału własnego : 17 236,00 PLN
W projekcie zaplanowano wyjazd uczniów i pedagogów z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach do Szwajcarii w okresie ferii zimowych 2014/2015.Grupa wyjazdowa uczestników projektu w dniu 01.02.2015 wyjeżdża do miejscowości Saint-Maurice w kantonie Valais w Szwajcarii i będzie tam przebywać do 07.02.2015r.Po zakończeniu ferii zimowych w woj. śląskim w naszej szkole będziemy gościć uczniów i pedagogów ze Szwajcarii. W ramach projektu zorganizowane zostaną warsztaty pt. Terapia przez sztukę w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Uczestnikami warsztatów oprócz gości ze Szwajcarii i pedagogów z ZSS będą nauczyciele ze szkół masowych z Gminy Łodygowice w ramach integracji lokalnej .

Ważnym działaniem projektowym będzie również stworzenie portalu internetowego w języku angielskim, na której polska i szwajcarska strona będzie mogła wymieniać się doświadczeniami.
Współpraca i wymiana doświadczeń znajdzie bezpośrednie przełożenie na jakość wieloprofilowej terapii stosowanej w kilku obszarach oddziaływań na dziecko niepełnosprawne. Kontynuacja projektu wpłynie na podniesienie potencjału merytorycznego kadry nauczycielskiej, a udział uczniów w projekcie będzie spotkaniem z rówieśnikami w klasach wielonarodowościowych i wielokulturowych w Szwajcarii i w Polsce oraz zapoznaniem się ze środowiskiem lokalnym.


WYMIANA EDUKACYJNA MŁODZIEŻY POLSKO - SZWAJCARSKIEJ

W ramach realizacji projektu polsko – szwajcarskiego pt. „ Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej” uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach w dniach od 01.02.2015 do 07.02.2015r uczestniczyli w wymianie edukacyjnej młodzieży niepełnosprawnej. Uczniowie szkoły specjalnej ze Szwajcarii przygotowali harmonogram pobytu dla swoich polskich rówieśników, który obejmował wizyty w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz skierowany był na integrację społeczną z aspektem edukacji regionalnej. Uczniowie z Polski i Szwajcarii wspólnie uczestniczyli w działaniach mających na celu poznanie kultury i tradycji regionu. Poprzez praktyczne działanie uczestnicy projektu mogli doświadczyć różnych funkcjonalnych rozwiązań i sposobów poznawania środowiska lokalnego poprzez naukę i doświadczenie. Wspólna nauka i zabawa przyczyniła się do integracji grupy polskiej i szwajcarskiej. Poprzez różne formy poznawania środowiska lokalnego, historii i tradycji regionu uczniowie rozwijali swoje funkcje poznawcze, samoobsługowe wzbogacając swój zasób wiadomości. Atrakcyjne miejsca, które zwiedzała młodzież w sposób bezpośredni utrwaliły wcześniej nabytą wiedzę. Podczas pobytu w Szwajcarii grupa polska została zaproszona na spotkanie z najwyższymi władzami Kantonu de Vaud w zakresie edukacji specjalnej. Pobyt polskiej grupy wzbudził również zainteresowanie prasy szwajcarskiej, która w gazecie kantonalnej umieściła krótki artykuł na temat wymiany młodzieży polsko – szwajcarskiej. Projekt przyczynił się również do pogłębienia wiedzy na temat systemów oświatowych w Polsce i Szwajcarii oraz metod pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pozwolił na integrację społeczną ponad granicami. Nawiązane przyjaźnie między uczniami będą mogły odnaleźć kontynuację w następnej części programu, która pozwoli grupie uczniów i nauczycieli ze Szwajcarii odwiedzić Polskę.

zdjęcia w galerii


 

WÓJT GMINY ŁODYGOWICE ANDRZEJ PITERA INFORMUJE O PROJEKCIE  WYMIANY EDUKACYJNEJ MŁODZIEŻY POLSKO - SZWAJCARSKIEJ W GMINIE ŁODYGOWICE

Gmina Łodygowice realizuje projekt polsko – szwajcarski pt. „ Poszerzenie współpracy pomiędzy Kantonem Vaud i Gminą Łodygowice w zakresie dobrych praktyk w dziedzinie pedagogiki specjalnej” .Podczas tegorocznych ferii zimowych młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Łodygowicach uczestniczyli w wymianie edukacyjnej młodzieży niepełnosprawnej w Szwajcarii. Kolejnym etapem projektu współpracy był sześciodniowy pobyt młodzieży szwajcarskiej w szkole specjalnej w Gminie Łodygowice. Podobnie jak podczas pobytu naszych uczniów niepełnosprawnych w Szwajcarii partner polski przygotował bardzo intensywny i ciekawy harmonogram pobytu rówieśników ze Szwajcarii w Zespole Szkół Specjalnych w Łodygowicach. Pobyt w szkole obejmował udział w specjalistycznych zajęciach oraz wymianie doświadczeń pedagogicznych dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ważnym działaniem było zorganizowanie warsztatów pt. Terapia przez sztukę prowadzonych przez specjalistę w tej dziedzinie. Warsztaty zorganizowane zostały w budynku ZSS w Łodygowicach dla szerszego grona odbiorców. Oprócz gości ze Szwajcarii w szkoleniu brali udział nauczyciele ze szkół masowych Gminy Łodygowice oraz pedagodzy specjalni. Młodzież ze Szwajcarii miała możliwość udziału w działaniach mających na celu poznanie kultury i tradycji naszej gminy. Ważnym wydarzeniem była wizyta w Muzeum Auschwitz – Birkenau. Dla szwajcarskiej młodzieży i pedagogów pobyt w ZSS w Łodygowicach był okazją do poznania stosowanych tu metod, technik oraz form pracy, uwzględniających zróżnicowany stopień niepełnosprawności psychoruchowej uczniów. Udział w szkoleniu zorganizowanym przez stronę polską w ramach projektu dostarczył uczestnikom wiedzy w zakresie technik plastycznych, które są ważnym elementem terapii przez sztukę. Dodatkowe korzyści wynikające z przygotowania programu wymiany polsko – szwajcarskiej to nawiązanie przez młodzież przyjaźnie oraz możliwość rozwoju własnej osobowości poprzez poznanie ciekawych miejsc, ludzi oraz poznanie kultury i tradycji obu współpracujących regionów. Udział w projekcie był dla obu stron bardzo dobrą okazją do promowania i budowania nowej europejskiej tożsamości opartej na otwartości wobec różnorodności kulturowej oraz integracji ponad granicami.

zdjęcia w galerii

Zapraszamy na stronę : www.programszwajcarski.gov.plwww.zsslodygowice.pl ,

www.lodygowice.pl 

 

< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl