Oferta edukacyjna

OFERTA EDUKACYJNA DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 SPECJALNEJ W ŁODYGOWICACH NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Szkoła funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00

Oprócz obowiązkowych zajęć w grupach, proponujemy szeroki wybór zajęć dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań uczniów:

Indywidualne zajęcia rewalidacyjne:

 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia psychoedukacyjne
 • Zajęcia z tyflopedagogiem
 • Zajęcia z surdopedagogiem

Zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów:

 • Zajęcia Integracji Sensorycznej (SI) na profesjonalnie wyposażonej sali
 • Grafomotoryka „Sprawne ręce”
 • Gry i zabawy rozwijające motorykę małą
 • Papieroplastyka
 • Kółko teatralne „Kukiełkowe Ekspresje” oraz zespół muzyczno – taneczny „Akordy”
 • Florystyka i bukieciarstwo
 • Zajęcia wspierające rozwój emocjonalno – społeczny „Włącz emocje”
 • Zabawy muzyczno - ruchowe
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia edukacji ekologicznej
 • Hipoterapia
 • Dogoterapia
 • Zajęcia na „Sali Doświadczania Świata”

Codziennie w godzinach od 7:00do 9:00 oraz od 13:00 do 15:00 czynna jest świetlica szkolna, w czasie której prowadzone są aktywności:

 • Ćwiczenia polisensoryczne i relaksacyjne
 • Ćwiczenia, gry i zabawy stymulujące rozwój procesów poznawczych, zabawy umuzykalniające
 • Zajęcia plastyczne i techniczne, podczas których uczniowie poznają i doskonalą ciekawe techniki

Ponadto w szkole realizowane są programy:

 • „Cztery pory roku z bezpiecznym Tygryskiem”
 • „Cztery pory roku z kolorowym i zdrowym odżywianiem”
 • „Cztery pory roku z ceramiką”
 • „Kukiełkowe Ekspresje – Metoda małych form scenicznych”
 • „Ciąg dalszy nastąpi” program zajęć rozwijających kreatywność i promujący zachowania proekologiczne
< powrót do listy

projekt i wykonanie

Szkoła Podstawowa nr 3 Specjalna w Łodygowicach, ul. Żywiecka 210, 34-325 Łodygowice.
tel: +33 8631326 | email: sekretariat@zsslodygowice.pl